Thorino – Hvem er vi?

Thorinos vision er at udvikle nye ideer og innovative løsninger til behandling og forskning indenfor sundhedsvæsnet

Thorinos professionelle baggrund består af medicinske kvalifikationer (både læge- og sygeplejefagligt) samt professionel karakter animator.

Om Per Thorgaard

Per Thorgaard er uddannet læge med efterfølgende specialisering i ind- og udland indenfor børneanæstesi og intensiv terapi. I en årrække har han været ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital med ansvar for de allermest syge børn og deres pårørende – aktuelt fungerer Per Thorgaard som konsulent og overlæge i Kvalitets Enheden på Aalborg Universitetshospital.

Gennem arbejdet med de allermest syge og meget sårbare patienter opstod bevidstheden om, at miljøet omkring syge er af stor betydning for evnen til at modstå sygdom – og derved en bevidsthed om behovet for at gøre en medicinsk indsats for ”det hele menneske”. Den rent lægefaglige indsats (f.eks. operationer, medicinske behandlinger, osv.) kunne forbedres ved en indsats for at styrke den syges egne ressourcer og indre helbredelseskraft.
”Man kan lukke øjnene – men man kan ikke lukke ørerne”. Vores hørelse er en motorvej af indtryk direkte ind i centrale dele af vores hjerne. Vejen er åben både dag og nat – og ad denne vej transporteres både en god og en dårlig last i form af lyde – opbyggende og positive eller nedbrydende og støjende.

Per Thorgaard har siden 1999 arbejdet systematisk og videnskabeligt for at vise, at det lydmiljø, som hospitalerne tilbød patienterne, ofte var af forstyrrende, stressende – ja tidvist af nedbrydende karakter. Seneste dokumentation af dette skete gennem påvisning af ambulancelydes negative betydning for patienterne – samt af den tilsvarende positive virkning af specialdesignet musikmiljø. Denne indsats blev belønnet med Danish Music Award 2015, hvor han sammen med musikerne Jacob Gurevitsch og Poul Reimann – vandt prisen for ”Årets Ide”. I 2016 bidrog Per Thorgaard på den nationale oplysningsscene bl.a. med indlæg på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors – også i 2017.

Den mangeårige forsknings og undervisningsindsats – bl.a. på lægeuddannelsen – har i Danmark betydet konkrete forbedringer af lydmiljøet i ambulancer, på opvågningsafsnit, hjertelaboratorier og mange andre områder på hospitalerne med ekstra stress-udsatte patienter og pårørende.
Per Thorgaard samarbejder med såvel komponister og musikere (DJBFA), lydformidlere (Danish Sound), musikterapeuter (bl.a Aalborg Universitet) og et stort sundhedsprofessionelt netværk.

Senest har Per Thorgaard medvirket til en mere bred anvendelse af kultur i sundhedsfremmende øjemed gennem samarbejde med den kommunale rehabiliteringsindsats i Aalborg Kommune (kulturvitaminpiller) og regionalt i Nordjylland gennem netværksorganisationen NOCKS. Målet er at bruge kultur – herunder musikkultur – aktivt i fasen efter sygehusophold og sygdom og derved mobilisere patienters indre styrker til at genvinde deres funktion og virke efter sygdom. Den kombinerede indsats med musikmedicin og øvrige kulturelle tilbud beskrives i antologien ”Kunst, Kultur og Sundhedsfremme” der udkom i september 2017.

Per Thorgaard holder foredrag via Arte Booking.
Se Arte Bookings hjemmeside.

Foredragene fokuserer primært på musikkens medicinske egenskaber – på musikmedicin. Hvad er den lægemedicinske målte effekt, hvilken musik kan sundhedsprofessionelle og patienter anvende og hvordan ??

Foredragene er krydrede med både en visuel og akustisk fremstilling af den medicinske virkelighed og en række historier fra ”det virkelige liv”.
Foredragene retter sig både mod sundhedsprofessionelle og patienter (eller patientforeninger) – og binder stærke tråde mellem sygehusindlæggelse og behandling og den efterfølgende restitution – ”Det sammenhængende patientforløb”
Også for ledelse og medarbejdere i firmaer med støjende arbejdsmiljøer og høj sygelighed kan nyttig viden fra hospitalers medicinske, lydrelaterede stress – forskning bane vejen for visions- og viden drevet forbedring.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Menu